تازه‌ها:
روش نشستن

1398/10/14 شنبه

75 درصد از احساس خستگی‌های زودهنگام، به‌دلیل وضعیت نادرست نشستن در مقابل رایانه‌های محل کار هستند.
برای دریافت فایلPdf«روش نشستن» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.