تازه‌ها:
پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه

1398/12/28 چهارشنبه

مهندس نادر آریا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه دانست و از خدمات و فعالیت‌های انجام شده توسط کلیه مدیران گروه‌ها و واحدهای تابعه معاونت بهداشتی تقدیر کرد.
مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب، افزود: در نامه ارسالی دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی در سامانه وزارتی آن، در 9 ماهه اول سال 98 بررسی شده است و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با کسب 99.62 درصد و به همراه حوزه‌های پرستاری و آمار و فناوری اطلاعات، بالاترین میزان تحقق و پیشرفت برنامه عملیاتی را نسبت به تمامی حوزه‌های دانشگاه کسب کرده است.
وی بیان کرد: در سامانه برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، کلیه برنامه‌های عملیاتی و اجرای فعالیت‌ها و مستندات آن‌ها به‌صورت ماهانه بارگذاری شده و پیوسته توسط دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی وضعیت تحقق آنها رصد و پیگیری می‌شود. 
درحال حاضر، دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه درحال پیگیری اجرای کلیه فعالیت‌ها و تحقق برنامه عملیاتی سال 1398 است و طی فروردین سال آتی کلیه مستندات ازطریق گروه‌های فنی در سامانه مذکور بارگذاری خواهند شد.

 http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر