تازه‌ها:
تأسیسات آب شرب شهر قزوین زیر ذره‌بین نظارتی سازمان‌ها

1399/5/8 چهارشنبه


در راستای گام دهم برنامه ایمنی آب شهر قزوین- بازبینی دوره‌ای- تیم کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهر قزوین در تیر ماه 99 طی 4 روز تأسیسات آبرسانی و منابع و مخازن آب شرب شهر قزوین را بازدید و اقدامات اصلاحی صورت گرفته را مورد بازبینی و پایش قرار دادند.
مهندس شیرین نادری، مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان مطالب فوق افزود: اجرای برنامه ایمنی آب شهر قزوین با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در استان شامل استانداری، معاونت بهداشتی دانشگاه، شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سال‌96 در‌حال اجرا است. هدف از اجرای این برنامه که در راستای سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب بوده و به ریاست و دبیری شرکت آب و فاضلاب و معاونت بهداشتی برگزار می‌شود، حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب می‌باشد که با تشکیل جلسات منظم و پایش‌های میدانی به این مهم می‌پردازد.

 http://www.qums.ac.ir
 


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر