تازه‌ها:
نشست نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

1399/5/8 چهارشنبه

نشست هم‌اندیشی نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه‌روستایی، درخصوص وضعیت موجود و عملکرد برنامه پزشک‌خانواده روستایی در سال 98‌، چالش‌ها‌، موانع اجرایی، راهکارها و پیشنهادات برای ارتقاء برنامه مذکور با تأکید بر بازنگری دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی  در سال 99 انجام گرفت و نحوه ارائه خدمات در مراکز 16 ساعته و ارائه خدمات دهگردشی برمبنای وضعیت شیوع بیماری کرونا در هر شهرستان انجام شد.
 این نشست باحضور دکتر ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه و مقصود پورمحمدی، مسئول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی مرکز بهداشت استان قزوین، روزسه‌شنبه 7مردادماه 99، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید. 


http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر