تازه‌ها:
ارائه و تدوین اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی درسال99

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کلیه شبکه‌ها و مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه برای سال 1399 اهداف عملیاتی خود را تدوین و ارائه کرده‌اند. 
مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی با بیان این مطلب، افزود: سال 1399 آخرین سال برای تحقق اهداف استراتژیک 5‌ساله معاونت بهداشتی و شبکه‌های تابعه بوده و علاوه‌بر این اهداف، اهداف عملیاتی ابلاغ شده ازسوی وزارت بهداشت نیز از اهمیت خاصی برخوردار هستند. لذا از ابتدای سال99 سعی شده است با تدوین برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی گردد.
وی اشاره کرد: باتوجه به نامه سرپرست محترم دانشگاه در تاریخ 11‌مرداد‌99 مبنی‌بر درخواست تدوین و ارائه اهداف عملیاتی سال‌99 توسط کلیه حوزه‌های دانشگاه، بر‌ همین اساس طی مردادماه هماهنگی و پیگیری‌های لازم با گروه‌های فنی مرکز بهداشت استان و شهرستان‌ها انجام شده و در پایان مرداد اهداف عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه گردیده است.
دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی در ادامه گفت: این اهداف شامل 163‌هدف عملیاتی بوده و با آخرین شاخص‌ها، اهداف و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت منطبق گردیده و معاونت‌های مرتبط دانشگاه نیز برای هر هدف مشخص شده است. درضمن برای کلیه شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه نیز برش و سهم هر یک برای دستیابی به اهداف استان مشخص شده و براساس آن اهداف عملیاتی سال‌99 تدوین و ارائه شده‌اند. 


http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر