تازه‌ها:
توزیع 140سبدغذایی بین کودکان و مادران باردار دارای سوءتغذیه

در راستای تأمین نیازهای غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر و با همکاری گروه خیرین "‌کمک»، 140 سبدغذایی در بین مادران باردار و کودکان زیر 5سال دارای سوء‌تغذیه و نیازمند در شهرستان‌های تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت استان قزوین توزیع شد. 
عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت با اعلام این خبر افزود: باتوجه به اینکه مادران باردار و کودکان زیر 5‌سال نیازمند به‌لحاظ تغذیه‌ای بسیار در معرض خطر هستند و در شرایط بحران مانند: شیوع بیماری کرونا و تضعیف سیستم ایمنی بسیار مستعد ابتلا به بیماری هستند، باید در اولویت تأمین موادغذایی موردنیاز قرارگیرند. 
در همین راستا با همکاری جمعی از خیرین شاغل در دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین و گروه خیرین "کمک" مرحله دوم توزیع سبدهای حمایت تغذیه‌ای در بین 140‌نفر از افراد واجدشرایط در تاریخ 12شهریور ماه99 انجام شد. 
باتوجه به لزوم تداوم برنامه مذکور درجهت کاهش و رفع سوء‌تغذیه گروه‌های آسیب‌پذیر مذکور، این معاونت آماده همکاری جهت معرفی افراد آسیب‌پذیر جهت حمایت تغذیه‌ای و یا دریافت کمک‌های غذایی ازسوی سایر افراد و گروه‌های خیر در استان می‌باشد. 

 http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر