تازه‌ها:
همچنان معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین در اجرای برنامه عملیاتی بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه است

پیشرفت اجرا و پایش برنامه عملیاتی، یکی از الویت‌های ویژه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده و همواره برای تحقق برنامه عملیاتی، خود سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری می‌نماید. در همین رابطه دکتر سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، در گزارش نهایی سال98 این میزان را  1.02 درصد بالاتر از میانه کشوری حوزه بهداشت وزارت متبوع اعلام و تقدیر کرد.
مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب، افزود: طی نامه‌ای که دکتر سیدکامل تقوی‌نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت درتاریخ 27‌مرداد99 خطاب به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارسال و پیشرفت برنامه عملیاتی دانشگاه در سال98 را ارزیابی کرد. طی این ارزیابی میزان خوداظهاری و درج مستندات و نشانگرهای اجرای برنامه عملیاتی در حوزه معاونت بهداشتی درسال 1398 را 7.1% از خود اظهاری کلی دانشگاه بالاتر اعلام کرده است. این درحالیست که معاونت بهداشتی دانشگاه از نظر تعداد اهداف و برنامه‌ها و فعالیت‌ها، از تمامی حوزه‌های دانشگاه بیشترین سهم را داشته و درج مستندات و نشانگرها برای خود اظهاری در سامانه برنامه عملیاتی وزارت (HOP) سخت تر از حوزه‌های دیگر دانشگاه است.
گلناری گفت: مستندات و نشانگرهای بارگذاری شده در سامانه برنامه عملیاتی، توسط وزارت بهداشت بررسی و ارزیابی شده و با خوداظهاری هر حوزه انطباق داده می‌شوند و اختلاف کم ارزیابی انطباق با خوداظهاری در اجرای برنامه عملیاتی یکی از معیارهای مهم برای پیشرفت و موفقیت در اجرای برنامه عملیاتی می‌باشد. بر همین اساس 99.81 درصد از فعالیت‌های معاونت بهداشتی دانشگاه توسط وزارت متبوع مورد انطباق با خود اظهاری قرار گرفته و این میزان 11.97 درصد از ارزیابی انطباق فعالیت‌های دانشگاه بالاتر می‌باشد. 
وی در ادامه افزود: میزان ارزیابی انطباق و تأیید مستندات و نشانگرهای اجرای برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه به میزان 1.02 درصد نیز از میانه کشوری حوزه بهداشت وزارت متبوع بالاتر می‌باشد. 
درحال حاضر، دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه درحال پیگیری اجرای کلیه فعالیت‌ها و تحقق برنامه عملیاتی سال 1399 است و طی شش ماهه اول سال جاری نیز کلیه مستندات ازطریق گروه‌های فنی در سامانه مذکور بارگذاری شده است.

http://www.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر