تازه‌ها:
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای گرامی‌باد

1400/2/7 سه‌شنبه

28 آوریل 2021 مصادف  با 8 اردیبهشت 1400 روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

پیش بینی، آمادگی و پاسخگویی به بحران‌ها

هم‌اکنون برای افزایش تاب‌آوری در نظام‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری نماییم

همه‌گیری بیماری کووید-19 دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و عموم مردم را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در رابطه با ویروس مواجه نموده است و تأثیرات بسیاری را در دنیای کار به همراه داشته است. روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با استفاده از درس آموخته‌ها و تجربیات دنیای کار، بر روی استراتژی‌های تقویت سیستم‌های ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای(OSH) با هدف افزایش تاب‌آوری سیستم‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در برابر بحران‌هایی پیش رو در حال و آینده تمرکز خواهد داشت. بیماری همه‌گیر کووید-19 از زمان شیوع در اوایل سال‌2020، به‌عنوان یک بحران جهانی در همه جا تأثیرات عمیقی داشته است. این بیماری همه‌گیر، تقریباً همه جنبه‌های دنیای کار را تحت تأثیر قرار داده است، از خطر انتقال ویروس در محیط‌های کاری تا خطرات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OSH) که منجر به شکل‌گیری اقدامات مهمی برای کاهش انتشار این ویروس شده است. شیوه‌های کاری جدید از قبیل استفاده گسترده از دورکاری، فرصت‌های زیادی را برای کارگران فراهم نموده است اما از طرفی خطرات بالقوه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OSH)، به ویژه خطرات روانی- اجتماعی و خشونت را نیز در محیط کار به همراه داشته است.
روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سال 2021 بر روی به کارگیری عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای که در ساختار کنواسیون ایمنی و بهداشت حرفه‌ای 2006 ( شماره 187) آمده است، تمرکز دارد. گزارش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای نشان می‌دهد که چگونه بحران همه‌گیری ویروس کرونا اهمیت تقویت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای(OSH) شامل خدمات بهداشت حرفه‌ای هم در سطح ملی و هم در سطح شرکت‌ها را اثبات نمود.
سازمان بین المللی کار از این فرصت برای ارتقای سطح آگاهی و افزایش تبادل نظر در‌خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی تاب‌آوری سیستم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای با استفاده از نمونه‌های منطقه‌ای و کشوری در کاهش و جلوگیری از گسترش کووید-19 در محل کار، استفاده خواهد کرد.

برای دریافت«پوستر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» کلیک نمایید.
برای دریافت «متن تهیه شده به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» کلیک نمایید.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر