تازه‌های علمی
اسلایدهای همایش یک روزه غربالگری و کنترل فشارخون بالا و پیامدهای آن - 18تیر98

1398/4/25 سه‌شنبه

 اسلایدهای همایش یک روزه غربالگری و کنترل فشارخون بالا و پیامدهای آن  که در روز سه شنبه مورخ 18تیرماه سال 1398 برگزار گردید، به شرح زیر قابل دریافت می‌باشند:

1- دریافت اسلاید: Cardiovascular complication of hypertension
2- دریافت اسلاید: HTN Campaigne - Dr.farrokhzad
3- دریافت اسلاید: HTN Campaigne - Dr.najari
4- دریافت اسلاید: HTN – Dr.Samiee
5- دریافت اسلاید: برای انجام پژوهش‌های وابسته به اطلاعات جمعیتی 
6- دریافت اسلاید: Hypertension - Dr.Hajian

دریافت پوستر همایش