علمی_آموزشی
آمادگی خانوار در برابر بلایا
در میان 40 نوع مختلف از بلایای طبیعی مشاهده شده در نقاط مختلف جهان، 31 نوع در ایران شناسایی شده است.
برای دریافت فایلPdf«آمادگی خانوار در برابر بلایا» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.