اخبار تحول نظام سلامت
اقدامات
1395/2/4 شنبه جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته پروژه های عمرانی از محل اعتبارات طرح تحول سلامت

جلسه بررسی ساخت ،تعمیر ،تجهیز مراکز سلامت جامعه وپایگاه های تحت پوشش و همچنین خرید پایگاه ها و مراکز سلامت جامعه مورد نیاز،با موضوعات:گزارشی از اقدامات عمرانی و خرید صورت گرفته به همراه مستندات توسط مسئوولین گسترش شهرستانها ،برسی فروش فضاهای فیزیکی بلا استفاده ، پروژه های قابل افتتاح وکلنگ زنی در هفته سلامت .

روزشنبه 29 فروردین ماه 1395با حضور مهندس هاشم علیجانی ، مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ،کارشناسان مسئوول گسترش و دفاتر فنی شبکه ها، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان برگزار شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ