اخبار تحول نظام سلامت
توجیهی
1395/3/9 يكشنبه جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت
 
جلسه توجیهی برنامه تحول نظام سلامت  در حوزه بهداشت  بمنظور آیین نامه دردستورالعمل ها ی برنامه  مذکور جهت مدیران ، کارشناسان واحد های نظارتی و اجرایی( اداره بازرسی ، حراست ، مالی ) درروز 8 خرداد  ماه 1395، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی ، برگزار گردید.
در این جلسه مهندس هاشم علیجانی ، مدیر مرکز مدیریت  شبکه استان ، ضمن تعیین کامل برنامه  و دستاوردهای مکانیسم پرداخت به اعضای تیم سلامت ، نحوه جذب ، آموزش و بکار گیری مراقبین سلامت ، و نیز شیوه بازدید برنامه را توضیح دادند . و در ادامه پس از بحث  و بررسی  موانع مشکلات  از سوی واحد های نظارتی و اجرایی مقرر گردید بازدید های مشترک از واحد های مجری برنامه اعم از برنامه و تامین مراقبت های اولیه در شهرها و روستایی انجام شود .
در این جلسه که با حضور دکترعباس  طالبیان ، رئیس اداره بازرسی ، رسول غلامی چمنی ، معاون مدیر مالی دانشگاه ، حبیب الله قنبری ، رئیس اداره  رسیدگی به اسناد ، برلزوم آشنایی تمامی مدیران  دست اندرکاران اجرایی ، و به ویژه نظارتی  بر دستورالعمل ها تاکید نمودند.
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ