دستورعمل‌ها
شرح وظایف واحد دارویی شهرستان

واحد امور دارويي مرکز بهداشت شهرستان وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در واحدهاي وابسته به حوزه بهداشتي را به عهده دارد. اين فعاليت‌ها  از تهيه  و تدارك دارو، نگهداری و توزيع دارو تا آموزش و نظارت بر ارایه خدمات دارویی در محیط را شامل مي‌شود . با توجه به تعویض مکرر نیروها، شرح وظایف پیوست جهت استفاده کارشناسان اموردارویی و متصدیان انبار دارویی مرکز بهداشت شهرستان تدوین شده است. 

شرح وظایف واحد امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان به شرح زیر قابل دسترسی و دریافت می باشد:
دریافت فایلPdf: شرح وظایف کارشناس امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان
دریافت فایلPdf: شرح وظایف متصدی انبار دارویی مرکز بهداشت شهرستان