دستورعمل‌ها
کتابچه راهنماي مصرف صحيح دارو در مراكز بهداشتي درماني
اين كتابچه حاوي نكاتي است كه هنگام مصرف دارو می‌بايست توسط داروخانه به بيمار توصيه شود تا با رعايت آن به بهترين اثر درماني و حداقل عوارض دارويي مواجه شويم.
درخصوص نحوه مصرف در دوران بارداري و شيردهي می‌بايست با پزشك مشورت گردد.


 کتابچه راهنمای مصرف صحيح دارو در مراكز بهداشتي درماني