دستورعمل‌ها
فهرست بازبینی شده اقلام دارویی
برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده استان برای سال 98
به استناد ماده 23 دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و بیمه روستایی، پزشك خانواده فقط مجاز به تجویز 436 قلم داروي تعيين شده پيوست است و لازم است این داروها به ميزان كافي در داروخانه‌های بخش خصوصی طرف قرارداد وجود داشته باشند. 

برای دریافت فایل اکسل فهرست بازبینی شده اقلام دارویی، کلیک نمایید.