علمی آموزشی
نکاتی چند درباره مصرف داروی استامینوفن - فیلم آموزشی

1397/7/17 سه‌شنبه

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی ( ADR ) در خصوص مصرف بیش از حد استامینوفن، یکی از عوامل ایجاد نارسایی حاد کبدی که میتواند منجر به مرگ گردد، هشدار میدهد. 

دریافت فیلم آموزشی- 168 مگابایت: نکاتی چند درباره مصرف داروی استامینوفن