علمی آموزشی
نکاتی چند درباره مصرف داروی سفتریاکسون - فیلم آموزشی

1397/7/17 سه‌شنبه

مرکز ثبت و یررسی عوارض ناخواسته دارویی ایران، نسبت به خطر مصرف همزمان سفتریاکسون با محلو لهای حاوی کلسیم مانند رینگر لاکتات هشدار میدهد.

دریافت فیلم آموزشی- 106 مگابایت: نکاتی چند درباره مصرف داروی سفتریاکسون