علمی آموزشی
هشدار مرکز ADR در مورد عوارض مصرف داروهای تسکین دهنده سرفه و سرماخوردگی در کودکان زیر 4سال

1397/8/21 دوشنبه

FDA مصرف فراورده های دارویی مورد استفاده برای رفع علایم سرماخوردگی را به دلیل امکان بروز عوارض جدی، در کودکان زیر 2 سال منع نموده و نکات ایمنی لازم جهت استفاده از این داروها در کودکان بزرگتر را در فیلم مذکور متذکر میشود.

دانلود فیلم آموزشی در مورد عوارض مصرف داروهای تسکین دهنده سرفه و سرماخوردگی در کودکان زیر 4سال