علمی آموزشی
نکاتی درباره مصرف داروی متوکلوپرامید

1397/12/27 دوشنبه

مرکز ADR نسبت به مصرف طولانی مدت متوکلوپرامید یا مصرف dose بالای آن هشدار می‌دهد. زیرا احتمال ایجاد تاردیودیسکنزی (حرکات غیرارادی درصورت، چشم‌ها و انگشتان) به‌دنبال مصرف طولانی مدت و نیز در بیماران سالمند به‌ویژه زنان سالمند افزایش می‌یابد. این عارضه درمان شناخته شده‌‌ای نداشته و ممکن است بعد از قطع مصرف متوکلوپرامید نیز ادامه یابد. 

دریافت فایل:  فیلم «نکاتی درباره مصرف داروی متوکلوپرامید»