علمی آموزشی
کتاب دانستنی‌های دارویی برای خانواده‌ها

1398/1/31 شنبه

مخاطب کتاب عموم مردم و مصرف‌کنندگان دارو هستند که در آن اطلاعات ضروری و هشدارهای لازم درباره چگونگی تهیه، مصرف، نگهداری و سایر موارد و نکات لازم و مرتیط ارایه می‌شود.
دریافت فایل Pdf: کتاب دانستنی‌های دارویی برای خانواده‌ها