علمی آموزشی
کتابچه راهنماي مصرف صحيح دارو در مراكز بهداشتي درماني

1398/3/27 دوشنبه

اين كتابچه حاوي نكاتي است كه هنگام مصرف دارو می‌بايست توسط داروخانه به بيمار توصيه شود تا با رعايت آن به بهترين اثر درماني و حداقل عوارض دارويي مواجه شويم.
درخصوص نحوه مصرف در دوران بارداري و شيردهي می‌بايست با پزشك مشورت گردد.


 کتابچه راهنمای مصرف صحيح دارو در مراكز بهداشتي درماني