علمی آموزشی
کتاب مقاومت به داروهای ضد میکروبی (آنتی بیوتیک‌ها)

1398/4/2 يكشنبه

ویژه داوطلبان سلامت است که درباره نقش این داروها در سلامت جامعه، اشتباهات رایج و موارد کاربرد نادرست آنها، راه‌های پیشگیری از مقاومت میکروبی و بسیاری مطالب دیگر را به زبانی ساده و کاربردی توضیح داده است. از مطالب این کتاب می‌توان برای افزایش آگاهی و توانمندسازی عموم مردم نیز استفاده نمود.

دریافت: کتاب مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها(داروهای ضدمیکروب)