دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
فلوچارت صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی

1398/1/31 شنبه

پزشكان مؤسسه پزشکان معتمد (دادپزشک)، در شرايط مشخصي (براساس ضوابط مبتني‌بر تجربه، تخصص، حسن سابقه كار و دوره‌هاي آموزشي طي شده با تأیید سازمان پزشكي قانوني) متوفي را مورد معاينه قرار داده و درصورت امكان نسبت به صدور جواز دفن اقدام مي‌نمايند و در غير اين‌صورت سير قانوني براي ارجاع جسد به پزشكي قانوني انجام خواهد شد.

دریافت فایل Pdf: فلوچارت صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی