دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
نحوه صدور گواهی پزشکی برای فوت ناشی از کرونا

1399/5/12 يكشنبه

باتوجه به همه‌گیری بیماری کووید-19 در جهان و درگیر شدن جوامع و نظام‌های سلامت با این بیماری واگیر، دسترسی به اطلاعات و داده‌‌های با کیفیت درخصوص جوانب مختلف این بیماری برای برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای پیشگیری و درمان آن بسیار حیاتی است. از آنجایی که فرآیند تشخیص‌نویسی و صدور گواهی فوت درخصوص هر بیماری از جمله بیماری مذکور تابع ملاحظات و قواعد است، سازمان جهانی بهداشت دستورعملی را در این خصوص منتشر نموده است تا براساس آن پزشکان فرآیند صدور گواهی فوت برای این بیماری را براساس فرآیند یکسان و استاندارد انجام دهند. همچنین برای انجام فرآیند کدگذاری این بیماری براساس نظام طبقه‌بندی بین‌المللی(ICD) اصول و روش استاندارد کدگذاری این بیماری با ذکر نمونه‌هایی توضیح داده شده است تا کد‌گذاران محترم بتوانند فرآیند کدگذاری را به‌صورت استاندارد انجام دهند.
برای دریافت«دستورعمل بین‌المللی نحوه صدور گواهی پزشکی فوت ناشی از بیماری کووید19» کلیک نمایید.