علمی _ آموزشی
ساماندهی صدور جواز دفن فوت شدگان غیر بیمارستانی

1398/2/8 يكشنبه

درخصوص فوت شدگان غیر بیمارستانی در شهرهای بزرگ استان، ازطریق تماس تلفنی با سامانه موسسه پزشکان معتمد (دادپزشک)، متوفی به آرامستان منتقل و گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردد. 

دریافت فایل Pdf: فلوچارت ساماندهی صدور جواز دفن فوت شدگان غیر بیمارستانی