علمی _ آموزشی
فایل‌های ارائه شده در کارگاه احتمال مرگ 30 تا 70 سال

1398/4/30 يكشنبه

برگزارشده در روز دوشنبه24 تیرماه 1398 - مرکز بهداشت استان
 
چنددرصد احتمال دارد افراد 30 ساله قبل از سن 70 سالگی به دلیل یکی از بیماریهای قلبی عروقی، دیابت، بیماریهای مزمن تنفسی و سرطانها بمیرند. با در نظر گرفتن اینکه میزان‌های مرگشان در گروه‌های سنی ثابت باشد و به علت‌های دیگر (مانند سیل و زلزله و ... ) فوت نکنند. 

دریافت فایلPdf: اسلایدهای کارگاه احتمال مرگ 30تا70سال 

دریافت فایل های Excel: تمرین با پاسخ (Exercise with answer)
فایل: Exercise 0
فایل: Exercise1
فایل: Exercise2 - Copy
فایل: Exercise2
فایل: Exercise3
دریافت فایل های Excel: تمرین بدون پاسخ (Exercise without answer)
فایل: Exercise 0
فایل: Exercise1
فایل: Exercise2 - Copy
فایل: Exercise2
فایل: Exercise3