خدمات و فرايندها
1394/7/26 يكشنبه برنامه داوطلب سلامت محلات و منشور جذب
داوطلبان سلامت افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند.اینان(زنان –مردان...) سعی دارند حقایق اساسی موردنیاز برای رسیدن به سلامت فردی،خانوادگی  و اجتماعی را بخوبی فرا گیرند و آنها را  به زبان خود مردم به مسایگانشان منتقل کنند.این افراد در برابر مشکلات موجود درمحله شان احساس مسئولیت می کنند واین مشکلات را با مسئولین درمیان می گذارند وبرای آنها چاره می اندیشند.

دریافت متن کامل برنامه داوطلب سلامت  محلات

دریافت منشور جذب داوطلب سلامت