خدمات و فرايندها
1394/7/26 يكشنبه برنامه داوطلبان متخصص
 
جلب مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی در جهت تامین و ارتقاء سطح سلامتی جامعه از اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( PHC ) است و توجه به این اصول جوامع را قادر می سازد تا شیوه های زندگی سالم را آموخته و تاثیری شگرف در اجتماع کشوری داشته باشند .
بدنبال اهداف مشارکت مردمی ، توانمند سازی زنان در عرصه فعالیتهای اجتماعی مطرح گردید و طرح داوطلبان متخصص به منظور ارتقاء مهارتهای داوطلبان سلامت در زمینه های تخصصی تر با بهره گیری از مشارکت و همکاری بخشهای توسعه ( نیروی انتظامی ، راهنمایی و رانندگی ، آب و برق ، شهرداریها ، سازمان بهزیستی و....) از سال 1383 به مورد اجرا گذاشته شد
در راستای اجرایی این برنامه هماهنگی های تنگاتنگ بین بخشی لازم و ضروری است که با نشستها و انجام هماهنگیهای لازم تفاهم نامه ای بین بخش سلامت و سازمان و یا افراد متخصص حقیقی تنظیم و بر اساس آن تعهدات تعیین ، تبیین و اجرا می گردد .
 
هدف کلی :
توسعه زندگی سالم و مولد از طریق جلب مشارکت مردمی و بین بخشی  بااستفاده ازتوان داوطلبان متخصص
 
اهداف اختصاصی :
1-ارتقائ دانش و مهارت های سلامت داوطلبان متخصص
2-ارتقای داانش و مهارت های سلامت ، اجتماعی و اقتصادی داوطلبان سلامت بابهره مندی از توان و پتانسیل داوطلبان متخصص
 
 داوطلب متخصص کیست
داوطلبان متخصص با ارائه خدمات در سه بعد "حمایتی و هدایتی ، مهارتی و آموزشی" به ارتقاء سلامت جامعه کمک می نمایند .
 
گروه 1 : مهارتی :
داوطلبان متخصص دانش ومهارتهای خود را برای توانمند سازی داوطلبان سلامت و خانواده های تحت پوشش آنها بکار می گیرند . مانند مهارتهای فنی مهندسی ، حرفه ای و ملزومات ساختمانی ( تعمیر اولیه ،‌ لوازم برقی و لوله کشی ،‌چگونگی مصرف صحیح آب ، خدمات شهری ) پرورش گیاهان ، حرفه های درآمد زا و...
 
گروه 2 : آموزشی :
داوطلبانی هستند که موضوعات آموزشی ، بهداشتی و الگوی زندگی سالم را به گروههای زیر مجموعه سازمان خود منتقل می کنند
 
گروه 3 : حمایتی ، هدایتی :
داوطلبانی هستند که برنامه داوطلبان سلامت را از نظر سیاسی ، رفاهی و مادی ، فکری ، برنامه ریزی و مدیریتی حمایت نمایند .
 
 
شیوه اجرای برنامه  داوطلبان متخصص :
 
1-      هماهنگی های بین بخشی با فرمانداری و سایر سازمانهای توسعه و درگیرنمودن سازمانی که خدمات آنها به نحوی به سلامت جامعه مرتبط می باشد .
2-      طرح یا پروپوزال براساس اولویت سلامت تهیه گردد
 
2-   پس از دعوت از نمایندگان سازمانها ضمن معرفی سیمای بهداشت درنظام سلامت ، برنامه داوطلبان سلامت ، مراحل اجرای طرح ،‌ نحوه همکاری ، آموزش دهی ، جمع آوری آمار ،‌اطلاعات و داده ها ، ارتباط و تاثیر حضور آنها برسلامتی جامعه بیان می گردد .
 
4-تنظیم و ا مضاء‌ موافقتنامه همکاری بین بخشی برای ارتقاء سلامت جامعه بین مسئولین همطراز با توجه به اهمیت و میزان گسترش همکاری ،  منعقد می گردد.5-برنامه آموزش داوطلبان متخصص ویا بهره مندی از تخصص داوطلبان متخصص براساس برنامه تهیه شده ، اجراگردد