خدمات و فرايندها
1395/3/13 پنجشنبه راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 18-6 سال ویزه پزشک( بسته خدمتی پزشک )  بسته خدمتی پزشک که لازم است پزشکان جهت انجام معاینات پزشکی دانش آموزان آن را مطالعه نمایند . برای دریافت این بسته اینجا کلیک کنید.