تازه ها
هدف از اجرای نظام یکپارچه کدینگ دارو، مدیریت بهینه چرخه تامین و تدارک داروست

1398/7/17 چهارشنبه

با استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و ایجاد زیر ساخت ثبت الکترونیکی اطلاعات و اقدامات تشخیصی درمانی بیماران، ضرورت بعدی ایجاد امکان تبادل اطلاعات در سامانه‌های سازمان ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت است. در این راستا، بیستمین جلسه کمیته مرجع کدینگ سلامت ایران (مکسا) در قالب گردهمایی ویدئو کنفرانس در تاریخ 15مهر98 برگزارگردید و دکتر شیواشهیدی، کارشناس مسئول اموردارویی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در نشست تخصصی کدینگ فهرست دارویی حضور داشت، هدف از اجرای نظام یکپارچه کدینگ دارویی را مدیریت بهینه چرخه تامین و تدارک دارو عنوان نمود.

وی گفت که ، در نظام کدینگ، هر فراورده‌ یک کد منحصر به فرد دارد. در گذشته به دلیل وجود چندین سیستم کدینگ دارویی از قبیل کد بیمه، کد های داخلی شرکت های تولید و توزیع کننده و ... امکان اعمال مدیریت یکپارچه زنجیره تامین دارو وجود نداشت. با مرجع قرار گرفتن فهرست کدهای سازمان غذا و دارو جهت ثبت اقلام دارویی به یک شکل واحد، رهگیری آنها در چرخه تامین دارو امکانپذیر می گردد و در حال حاضر با فعال شدن سیستم کدینگ 450 قلم داروی پرمصرف، قابلیت رهگیری آنها در تمام مراحل تولید، توزیع، انبارداری و مصرف وجود دارد.

 دکتر شهیدی بیان کرد ، وزارت بهداشت با تهیه سند مصوب کدینگ فهرست اقلام دارویی امکان تبادل اطلاعات نسخ را بر بستر درگاه یکپارچه اطلاعات سلامت فراهم آورده و با استفاده از این داشبورد واحد، استخراج سیمای جامعی از وضعیت دارویی کشور امکانپذیر خواهد شد.

وی مقصد نهایی را تکمیل چرخه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان دانست و گفت در نهایت نظام کدینگ، نسخه‌نویسی الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی، نظام ارجاع و سیستم اطلاعات بیمارستانی همه به یک سامانه‌ی اصلی متصل خواهند شد که همان پرونده‌ی الکترونیک سلامت ایرانیان است.

در این جلسه کارشناسان مسئول امور دارویی، امور آزمایشگاهها، تجهیزات و انفورماتیک معاونتهای بهداشت، غذا و دارو و درمان دانشگاه در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی حضور یافته و هر کدام در نشست های تخصصی مربوط به خود شرکت داشتند. 
http://www.qums.ac.ir