تازه ها
بازدید رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر از مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیرواگیر و سرطان دانشگاه

1398/7/9 سه‌شنبه

  ارایه خدمات پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری های غیرواگیر و سرطان و ایجاد دسترسی عادلانه از طریق ارایه خدمات بالینی، تشخیصی و درمانی سرپایی و ارتقا کیفیت این خدمات، از جمله وظایف تعیین شده برای حوزه سلامت می باشد. لذا به منظورهماهنگی ارائه خدمات غربالگری و مراقبت بیماریها در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه باارائه خدمات بالینی سطح تخصصی و فوق تخصصی ، دکتر سولمازفرخ زاد، رئیس گروه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیرمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در چهارم مهرماه98 ازمرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیرواگیر و سرطان و واحد آموزش سلامت بیمارستان ولایت بازدید نمود.

درحال حاضر کلینیک های دیابت( در روزهای شنبه و یکشنبه ) ، فشارخون بالا(درروزهای دوشنبه وسه شنبه ) و کلینیک آسم ( روز های دوشنبه) با حضور متخصصین داخلی و فوق تخصص آسم و آلرژی فعال می باشد.رئیس گروه پیشگری و کنترل بیماریهای غیرواگیر طی این بازدید و نشست با مسئولین درمانگاه و واحد آموزش سلامت با بیان برنامه ها و خدماتی که در حوزه بیماریهای غیرواگیر در مراکز و پایگاههای سلامت استان در حال حاضرارائه می گردد، ابراز امیدواری نمود که با افزایش ارتباط دوسویه بین سطح یک و مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیر واگیر در سطح دو و رعایت نظام ارجاع شاهد انسجام بیشتر در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتی ودرمانی در حوزه بیماریهای غیرواگیر بوده و گامی بزرگ در جهت پیشگیری و کنترل این بیماریها و کاهش بار ناشی از ابتلا به عوارض آنها و نهایت کاهش میزان مرگ و میر زودهنگام ( زیر 70سال ) ناشی از این بیماریها برداشته شود.

مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیرواگیر و سرطان دانشگاه در بیمارستان ولایت تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس این مراکزارائه خدمات سطح دو پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریهای غیرواگیر و سرطان از طریق ارائه خدمات بالینی ( ویزیتها ، مشاوره عمومی و تخصصی ) تشخیصی و درمانی سرپایی با استفاده از نیروهای تخصصی ذی ربط و با رعایت تعرفه های مصوب ،سامان دهی نظام ارجاع ، ایجاد دسترسی عادلانه و تامین خدمات مرتبط و ارتقا کیفیت این خدمات می باشد  . 
http://www.qums.ac.ir