تازه ها
معاون بهداشتی دانشگاه:چرخش ویروس بیماری کرونا در جامعه، به مردم اعلام شود.

1398/12/28 چهارشنبه

دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید به اینکه چرخش ویروس بیماری کرونا در جامعه، به مردم اعلام شود، گفت: لازم است با اطلاع‌رسانی مستمر هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده توسط دانشگاه و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و کنترل بیماری کروناویروس به جامعه، نگرانی و اضطراب مردم کاسته شود. 

مسؤول بهداشت استان قزوین تأکید کرد: ارائه آمار استان‌ها، به‌صورت متمرکز از کانال وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی می‌شود تا با پیشگیری از ارائه آمار محتمل و غیرقطعی، امکان سوء استفاده از این داده‌ها وجود نداشته باشد.

دکتر نجاری، با اعلام ضرورت تلاش همه در تأمین و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی در جامعه و پیشگیری از اشاعه شایعات؛ گفت: با وجود برخی محدودیت‌های غیرقابل اجتناب در اجرای دستورالعمل‌ها؛ تلاش خالصانه کادر حوزه بهداشت و درمان دانشگاه و سایر حوزه‌های مربوطه، به یقین با یاری خدا منجر به کنترل این اپیدمی در اسرع وقت خواهد شد. 

لزوم توجه به آموزش و نظارت

علی قندیان، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان قزوین نیز در این رابطه اظهار کرد: در این برهه از زمان، در کنار تقویت اطلاع رسانی و آموزش به مردم، باید برای توقف چرخه انتقال، نظارت دقیق بر کنترل و کاهش تجمعات مختلف مردمی، نظیر: فروشگاه‌های بزرگ خرید، گیم نت‌ها، باشگاه‌ها ورزشی، با جدیت از سوی سازمان‌های مسؤول انجام شود. 

http://www.qums.ac.ir