تازه ها
کُندشدن چرخش انتشار ویروس، بهترین راه حل مبارزه با کرونا

1398/12/28 چهارشنبه

روز 17 اسفند98 و در نشست کمیته هماهنگی پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، دکتر رضا قاسمی برقی، متخصص عفونی و معاون بهداشتی پیشین دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به‌عنوان مهمان نشست، گفت: بهترین راه حل مبارزه با کرونا، کُندشدن چرخش انتشار ویروس آن ‌است.
وی، ضمن اشاره به اصول نظام PHC، خواستار مقابله با ویروس کرونا براساس این نظام شد و خواستار رعایت نکات بهداشتی توسط تمامی افراد جامعه شد.
دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم ضمن ارائه آخرین وضعیت کرونا ویروس در کشور و استان قزوین، خواستار پیگیری مستمر وضعیت بیماران مبتلا به کرونا ویروس و خانوارهای آن‌ها شد.
در ابتدای نشست، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه‌های بهداشتی معاونت بهداشتی دانشگاه، آخرین دستورالعمل‌ها و اخبار اعلامی ازسوی وزارت بهداشت را بیان کرد.
در این نشست ویدئی کنفرانسی، مدیران معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناسان شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها هم حضور داشتند.

 http://www.qums.ac.ir