تازه ها
تکامل و ژنتیک
اختلال تکامل شایع‌ترین علت ارجاع به مراکز ژنتیک کودکان محسوب می‌شود و متخصصین اطفال دائماً با شرایطی مواجه هستند که در آن نوع، شدت و علت اختلال تکاملی مورد پرسش قرار می‌گیرد. در این ارایه زمینه‌های ژنتیکی اختلال تکامل و روش‌های ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دریافت فایل پاورپوینت: تکامل و ژنتیک