تازه ها
نوزادان پرخطر و مراقبت‌های پس از ترخیص
به دلیل مشکلات طبی و تکاملی که نوزادان، به‌ویژه نوزادان نارس، پس از ترخیص از بخش مراقبت تخصصی/ ویژه در پیش‌رو دارند، مراقبت پیگیری نوزادان پرخطر پس از ترخیص از بخش مراقبت تخصصی/ ویژه نوزادان اهمیت بسیار و حتی همسان با مراقبت‌های دوران بستری دارد.

دریافت فایل پاورپوینت: نوزادان پرخطر و مراقبت‌های پس از ترخیص