تازه ها
آیین‌نامه هفته ملی کودک
بدون تردید حرکت از موقعیت فعلی به شرایط مطلوب که شایسته‌ی کودکان باشد، نمی‌تواند بدون برنامه‌ای دقیق و علمی صورت بگیرد. این جریان همانند تمامی حرکت‎های فکری، فرآیندی است متکی‌بر کار فکری مداوم، کسب دانشِ نوین، افزایش همکاری و تفاهم و کسب مهارت‌های جدید برای همه‌ی‌ آن‌هایی که به نوعی با مباحث ویژه‌ی کودکان مرتبط هستند و دغدغه‌ی کمال یافتگی آنان را دارند.

برای دریافت فایل «آیین‌نامه هفته ملی کودک» کلیک نمایید.