تازه ها
دومین مرحله اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد

1398/5/5 شنبه

پیرو اولین مرحله اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در زمستان سال 97، دومین مرحله اجرای طرح مذکور در تابستان سال جاری ( مرداد و شهریور ) اجرا خواهد شد.

عطیه رزازی ، کارشناس مسؤل بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این مطلب افزود ، در همین راستا جلسه آموزشی و هماهنگی ناظران و پرسشگران بررسی فوق در روز سوم مرداد 1398، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.

بنا به گفته رزازی،  در این مرحله در خصوص 26 خوشه شامل 104 خانوار پرسشگری انجام خواهد شد. در اجرای این طرح معاونت سیاسی و امنیتی و اداره آمار و بودجه استانداری و همچنین نیروی انتظامی و صدا و سیما با دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی مشارکت خواهند داشت.

 ایشان گفت ، هدف از اجرای این بررسی تعیین وضعیت تغذیه‌ای خانوارها و بررسی تغییرات الگوی غذایی در خانوارهای ایرانی می‌باشد. لازم به ذکر است آخرین بررسی الگوی غذایی خانوارها در سالهای 81-79 در کشور انجام شده است.
 http://www.qums.ac.ir