دستورالعملها
بخشنامه مشترک مادران و میانسالان
بسته خدمات نوین سلامت میانسالان
راهنمای مبارزه با عقرب در اماکن عمومی و خانگی
قوانین، آیین نامه ها، دستورعملها و رهنمودهای مرتبط با بهداشت حرفه ای - سلامت کار
استاندارد های بهداشت محیط
راهنماي اجرایی ثبت اطلاعات زایمان هاي خارج بیمارستانی
دستورالعمل بهداشت محیط پایگاه تغذیه سالم
 • 1396/9/30 پنجشنبه دستورالعمل بهداشت محیط پایگاه تغذیه سالم
  دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم بر اساس ماده سه آیین‌نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان با هدف ارتقای تأمین بخشی از انرژی و مواد مغذی مورد نیاز، ارائه موادغذایی سالم و جلوگیری از عرضه موادغذایی کم‌ارزش تغذیه‌ای به آنها، تهیه و تنظیم شده‌است.
راهنمای آموزشی و دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیس
مجموعه دستورالعمل های مراقبت و درمان اچ آی وی -ویرایش سال 96
تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای
راهنمای کشوری مبارزه با سل
 • 1396/6/13 دوشنبه راهنمای کشوری مبارزه با سل
  در این کتاب، رهنمایی های علمی-کاربردی لازم جهت مدیریت موثر بیماری سل را به پزشـکان و کارشناسان شاغل در بخش های مختلف (اعم از دولتی، نیمه دولتـی، خصوصـی و...) ارائه شده است.
راهنماي کشوري مراقبت و درمان عفونتهاي آمیزشی
راهنمای جامع هپاتیت سی برای عموم
راهنمای جامع هپاتیت بی برای عموم
راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز ( بیماری تب مالت )
راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو( CCHF)
دستورالعمل کشوری لیشمانیوز احشایی - کالا آزار
چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان
بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک
قوانین نسخه نویسی قابل توجه دندانپزشکان محترم
دستورالعمل اجرایی واحد سلامت دهان و دندان
تعرفه خدمات سلامت دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
راهنمای کشوری مبارزه با بیماری هاری
فرمت تدوین برنامه پاسخ مراکز خدمات جامع سلامت در فوریتها و حوادث EOP
شرح وظایف کارشناس رابط بلایا
دستورعمل های کمیته تخصصی سلامت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان قزوین
دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د درجوانان
 • 1395/12/8 يكشنبه دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د درجوانان
  باتوجه به شیوع گسترده کمبود ویتامین د ، نقش پیشگیرانه آن دربیماری ها ومحدود بودن منابع غذای این ویتامین لازم است برنامه مکمل یاری ویتامین د جهت تامین نیاز گروه سنی جوانان به روش زیر در کلیه سطوح محیطی ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی در شهر وروستا ، به مورد اجرا گذاشته شود
کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ
 • 1395/8/5 چهارشنبه کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ
  با توجه به لزوم آگاهی بیشتر کارشناسان آمار با ساختار مدیریتی و اجرایی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، شرح وظایف، چگونگی نظارت در کلیه سطوح، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های برنامه، بدین منظور فایل کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ تهیه و تدوین شده توسط گروه اطلاعات و آمار نظام شبکه وزارت متبوع ارائه می گردد.
چک لیست های بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی
راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت
 • 1395/7/19 دوشنبه راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت
  بسته خدمات جامع ارزیابی سلامت زنان و مردان میانسال ایران، با توجه به اهمیت این گروه سنی در خانواده و جامعه بویژه لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماری و کاهش مرگ و میر زود هنگام آنان توسط دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درمعاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای استانداردهای علمی و متناسب با شرایط کشور و اولویتها و نیازهای سلامت خانواده های ساکن کشور جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
دستورالعمل های مکمل های دارویی که توسط بهورز، مراقب سلامت و کارشناس تغذیه در مراکز بهداشت/سلامت اجرا و گزارش آن توسط ستاد شهرستان به استان ارسال می گردد.
دستورالعمل های برنامه های اجرایی تغذیه که توسط بهورز، مراقب سلامت و کارشناس تغذیه در مراکز بهداشت/سلامت اجرا و گزارش آن توسط ستاد شهرستان به استان ارسال می گردد.
پرونده سلامت مدارس
فرم مراقبت دوره ای گروه سنی 18-6 سال ( به تفکیک دختر و پسر)
مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک)
مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)
بسته خدمت برنامه های تغذیه ویژه، مراقبین سلامت، پزشکان و کارشناسان تغذیه در برنامه تحول سلامت حوزه بهداشت
برنامه سلامت مادران: دستور عمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
سلامت مادران: ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر
سلامت مادران: مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه دانش آموخته مامایی
سلامت مادران: دستورعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان
نظام مراقبت مرگ کودکان59-1 ماهه: راهنمای اجرایی نظام مراقبت مرگ کودکان59-1 ماهه
سلامت مادران: راهنمای تکمیل فرم آماری دفتر مراقبت مادران
سلامت مادران: راهنمای مراقبت پس از زایمان
 • 1394/11/21 چهارشنبه سلامت مادران: راهنمای مراقبت پس از زایمان
  مراقبت پس از زایمان از یک ساعت پس از زایمان شروع و تا 6-8 هفته پس از زایمان ادامه دارد که در صورت انجام این مراقبت ها به صورت کامل می توان از مرگ های مادر در مقطع پس از زایمان پیشگیری کرد.
دستورالعمل نحوه ثبت و درخواست مکمل های دارویی واحد سلامت جمعیت و خانواده
پرونده سلامت مدرسه ویژه مناطق مجری طرح تحول سلامت
پرونده سلامت مدرسه ویژه مناطق غیر مجری طرح تحول سلامت
سلامت مادران: راهنمای اجرایی ثبت اطلاعات زایمان های خارج بیمارستانی
سلامت میانسالان: استاندارد دور کمر در زنان و مردان میانسال
سلامت مادران: دستورعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
سلامت کودکان: دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری تکامل : ASQ2 » - ویژه تیم سلامت
سلامت سالمندان: راهنمای آموزشی طرح درس شیوه زندگی سالم در دوره سالمنمدی در راستای تغذیه صحیح
آسم: برنامه اول راهبردی 5 ساله کنترل آسم و COPD
سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامے ایران در بازه زمانے 1394 تا 1404
سرطان؛دستورالعمل ثبت سرطان
شرح وظایف کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایا در سطح مراکز بهداشتی درمانی
سلامت کودکان: دستورالعمل رایگان بودن توزیع مکمل ها- ویژه تیم سلامت
سلامت میانسالان: راهنمای مراقبتهای ادغام یافته سلامت بانوان و مردان میانسال ایران- ویژه مراقبین سلامت
 • 1394/10/2 چهارشنبه سلامت میانسالان: راهنمای مراقبتهای ادغام یافته سلامت بانوان و مردان میانسال ایران- ویژه مراقبین سلامت
  مجموعه حاضر برای ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت قبل از ارجاع گیرنده خدمت به سطح تخصصی تهیه شده و تفکیک خدمات هر یک از اعضای تیم شامل بهورز، مراقب سلامت خانواده، ماما و پزشک در خصوص هر یک از اجزای خدمات روشن شده است. با توجه به اینکه در تیمهای سلامت ،پزشکان عمومی مسئولیت اصلی تیم سلامت را به عهده دارند ، تدوین راهنما و تعیین استانداردهای خدمات به گونه ای است که پزشک عمومی بتواند از سایر اعضای تیم بویژه ماما،کاردان و بهورز در موارد لزوم استفاده نموده و مسئولیت انجام برخی خدمات را به آنان واگذار نماید.
سلامت مادران: شیوه نامه غربالگری و تشخیص مشکلات کروموزومی و نقص لوله عصبی جنین
سلامت کودکان: دستورالعمل جدید مکمل آ+د یا مولتی ویتامین - ویژه پزشک - مراقب سلامت و بهورز
ترویج تغذیه با شیر مادر : راهنمای تجویز شیر مصنوعی (نوع معمولی) به کودکان زیر یک سال درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ( خانه بهداشت)
سلامت کودکان: بخشنامه مکمل های کودکان - ویژه پزشک، مراقب سلامت و بهورز
برنامه سلامت سالمندان:راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته وجامع سالمندی - ویژه پزشک و غیرپزشک
پروژه اسفیر ، منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه
 • 1394/10/1 سه‌شنبه پروژه اسفیر ، منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه
  پروژه اسفیر در سال 1997 ، از سوی گروهی از سازمان های غیر دولتی) NGO ( و جنبش صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بنیان گذاری شد تا به تدوین مجموعه قوانینی جهان شمول از حداقل استانداردها در حوزه های خدمات بشردوستانه بپردازد: حاصل این کار انتشار کتاب راهنمای «اسفیر » بود. هدف این کتاب ارتقای کیفیت امدادرسانی بش ردوستانه در شرایط ناگوار بلایا و اغتشاشات، و نیز افزایش مسئولی تپذیری انسانی در قبال این مردم گرفتار است. «منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در امدادرسانی بشردوستانه »، محصول تجربه جمعی افراد و سازما نهای گوناگون است؛ بنابراین نباید آن را مبلغ هیچ سازمان خاصی دانست.
برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
 • 1394/10/1 سه‌شنبه برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
  در این برنامه که بر اساس جدیدترین مباحث علمی در سطح جهان و بهره مندی از آموخت ههای مواجهه با حوادث رخ داده در کشور تدوین شده، کارکردهای کلیدی مدیریت تخصصی نظام سلامت برای آمادگی و پاسخ مناسب به عوارض حوادث و بلایا ارایه شده است.
پیوست 4 :کاهش آسیب پذیزی فیزیکی مرکز
دستورعمل برنامه نظام مراقبت بلایا
فایل اکسل شماره 2 مدیریت و کاهش خطر بلایا
فایل اکسل شماره 2 مدیریت و کاهش خطر بلایا
فایل اکسل شماره 1 مدیریت و کاهش خطر بلایا
سلامت کودکان: دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال - ویژه مراقب سلامت و بهورز
بسته خدمتی سلامت جوانان ویژه پزشک
بسته خدمتی سلامت جوانان ویژه غیر پزشک
سلامت میانسالان: راهنمای اجرایی ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان- ویژه تیم سلامت
سلامت میانسالان و سالمندان: دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگا دوز ویتامین دی
 • 1394/9/25 چهارشنبه سلامت میانسالان و سالمندان: دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگا دوز ویتامین دی
  ویتامین D علاوه براینکه برای جذب کلسیم ورسوب آن در استخوانها ضروری است در عملکرد همه سیستم های سلولی و اندمهای بدن نظیرسلول های ایمنی، مغز ،پستان ،روده ،پروستات و...نقش بسزایی دارد.دربزرگسالان علاوه برپیشگیری ازبیماری پوکی استخوان ،راشیتیسم ، از افسردگی ،چاقی،بیماریهای غیر واگیر دیگر نظیر دیابت نوع1و2، ،سرطانها خصوصاسرطان سینه ،بیماریهای قلبی وعروقی وبیماریهای خود ایمنی (ام اس: MS) نیز پپیشگیری می کند. علائم کمبود ویتامینD معمولامبهم ودر حد بروز کوفتگی ،درد وضعف عضلانی واستخوانی وتغییرات خلقی است . با با توجه به محدود بودن منابع غذایی ویتامین د لازم است برنامه مکمل یاری ویتامین د در در گروه سنی میانسالان ( 59-30 سال) و سالمندان ( 60 ساله و بیشتر) به اجرا گذاشته شود.
سلامت کودکان: دستورالعمل تکمیل فرم ثبت مراقبت کودک سالم - ویژه مراقب سلامت و بهورز
ترویج تغذیه با شیر مادر : قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی و آیین نامه اجرایی
فهرست داروهای دارای پتانسیل سوء مصرف موضوع ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
فهرست اقدامات آسیب رسان به سلامت موضوع ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (الف) ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
دستورالعمل اجرایی ماده 37 برنامه پنجم توسعه کشور
ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئین نامه اجرایی مربوطه
دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی واحدهای سیار عرضه موادغذایی
دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات سلامت (خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی )
دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه موادغذایی
دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل نظارت بر واحدهای تولیدی مواد غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه،توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی
دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و شامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه های مردانه، زنانه و سالن های زیبایی
دستورالعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی(رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی وسلف سرویس)
ضوابط مربوط به شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان موذی
دستور عمل های تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف
منابع آزمون صلاحیت فنی کارشناسان،کارکنان و مسئولین فنی خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی صنوف
دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه کارشناس تغذیه)
دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه پزشک)
دیابت:دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه پرستار)
دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه بهورز)
1 2
نسخه قابل چاپ