دستورالعملها
1395/12/8 يكشنبه دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د درجوانان باتوجه به شیوع گسترده کمبود ویتامین د ، نقش پیشگیرانه آن دربیماری ها ومحدود بودن منابع غذای این ویتامین لازم است برنامه مکمل یاری ویتامین د جهت تامین نیاز گروه سنی جوانان به روش زیر در کلیه سطوح محیطی ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی در شهر وروستا ، به مورد اجرا گذاشته شود
  
دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز "ویتامین د" درجوانان
باتوجه به شیوع گسترده کمبود "ویتامین د" ، نقش پیشگیرانه آن دربیماری ها ومحدود بودن منابع غذای این ویتامین لازم است برنامه مکمل یاری " ویتامین د" جهت تامین نیاز گروه سنی جوانان به روش زیر در کلیه سطوح محیطی ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی در شهر وروستا ، به مورد اجرا گذاشته شود :
1-به کلیه جوانان 29-18ساله مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت ، مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت ، پایگاه های بهداشتی ومرکز سلامت جامعه ومراکز بهداشتی درمانی ، باید ماهیانه یک دوز مکمل خوراکی ویتامین "د" حاوی 50000واحد ویتامین (مگادوز) ، جهت پیشگیری از کمبود ویتامین "د" ارائه شود (12دوز در طول یک سال)
تبصره 1- باتوجه به این که کمبود "ویتامین د" درزنان نسبت به مردان از شیوع بالاتری برخوردار است ، برای دریافت مکمل ، زنان این گروه سنی نسبت به به مردان دراولویت قرار دارند .لذا چنانچه محدودیتی درتهیه مگادوز وجود دارد لازم است ابتدا زنان ، تحت پوشش برنامه قرار گیرند .
تبصره 2- برای پیشگیری از کمبود ویتامین "د" در زنان باردار در گروه سنی 29-18 سال، لازم است مطابق با دستور العمل ملی مکمل یاری مادران باردار اقدام شود .
2-با توجه به شیوع بالای کمبود "ویتامین د" درجامعه ، قبل از ارائه مگادوز یا دوز پیشگیری (ماهی یک عدد مکمل 50000واحدی ) ، لزومی به اندازه گیری سطح سرمی " ویتامین د" نیست .
3-به همراه ارائه مگادوز لازم است کارکنان بهداشتی در نظام خدمات بهداشتی اولیه ، به کلیه افراد توضیحاتی در خصوص چگونگی مصرف وعوارض احتمالی ناشی از مصرف بیش از اندازه را به شرح زیر ارائه دهند :
الف- دوز پیشگیرانه برای کمبود "ویتامین د" بدون عارضه می باشد .
ب- دوز پیشگیرانه برای کمبود "ویتامین " بدون عارضه می باشد .
ج- درصورت بروز علائم مسمومیت شامل یبوست ، ضعف ، خستگی ، خواب آلودگی ، سردرد ، کاهش اشتها، پرنوشی ، خشکی دهان ، طعم آهن در دهان ، تهوع و استفراغ از ادامه مصرف مگادوز خودداری کرده ولازم است به مرکز بهداشتی درمانی / خانه بهداشت مراجعه نمایند .
د-احتمال تداخلات دارویی درمصرف برخی داروها همراه  " ویتامین د" به شرح زیر وجود دارد (لذا توصیه می شود بیمار ، پزشک خود را از مصرف ویتامین د آگاه سازد )
 
مصرف همزمان "ویتامین د" با داروهایی همچون کورتیکواستروئیدها : پردنیزولون ، کاهنده وزن : اورلی استات ، کاهنده چربی :کلستیرامین ، داروهای ضد تشنج : فنوباربیتال وفنی توئین وداروهای درمان بیماری سل : ریفامپین و ایزونیازید با مکانیسم های مختلف از جمله کاهش جذب کلسیم ، کاهش جذب " ویتامین د" ، افزایش متابولیسم "ویتامین د" و .... تداخل داشته وموجب کاهش اثر " ویتامین د" می شود . لذا نیاز این افراد به "ویتامین د " افزایش می یابد .دراین افراد نیز مکمل یاری مانند سایر گروه ها با نظر پزشک انجام خواهد گرفت .
مصرف همزمان " ویتامین د" با داروهای کاهنده کلسترول : استاتینها مثل اتورو استاتین وادرار آورها برای کاهش فشارخون :تیازیدها میتوانند سطح "ویتامین د" خون را افزایش دهند .
درصورتی که فرد داروی آنتی اسید مصرف می کند ، لازم است "ویتامین د" را دوساعت قبل یا چهار ساعت بعد از آنتی اسید میل کند .
درصورت مصرف داروی قلبی دیگوکسین مصرف "ویتامین د" با نظر پزشک معالج باشد .
4-لازم است قبل از تجویز مگادوز "ویتامین " ، از فرد ، درخصوص تجویز آمپول "ویتامین د" ویا مصرف مکمل مگادوز مشابه سوال شود .درصورت مصرف یکی از این دو مورد باید در تجویز مجدد مگادوز احتیاط شود وفرد مورد نظر برای تصمیم گیری نهایی از جهت مصرف مکمل به پزشک ارجاع داده شود .
5-در موارد زیر ارجاع به پزشک مرکز ضروری است :
. الف- وجود علائم مسمومیت با "ویتامین د" : حداکثر میزان مجاز مصرف "ویتامین د" ، 2000واحد بین المللی (50میکروگرم ) در روز می باشد ومصرف مقادیر بیشتر از 10000واحد در روز ، درطولانی مدت می تواند موجب مسمومیت شود .آموزش کامل درخصوص نحوه مصرف مگادوز "ویتامین د" توسط کارکنان اهمیت دارد .درصورت مصرف نادرست  وبیش از حد مجاز به صورت اتفاقی یا بروز عوارضی مانند ی، خستگی ، خواب آلودگی ، سردرد ، کاهش اشتها ، پرنوشی ، خشکی دهان ، طعم آهن در دهان ، تهوع واستفراغ ارجاع به پزشک ضرورت دارد .
ب- وجود احتیاط یا منع مصرف : درافرادی که مبتلا به سارکوئیدوزیس ، هیپرپاراتیروئیدیسم ، بیماری های کلیوی و هیستوپلاسموزیس هستند ، مصرف مکمل "ویتامین د" با احتیاط وبا نظر پزشک انجام شود . 

دریافت دستورعمل فوق در قالب یک فایل پی دی اف
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ