انتصابات
انتصاب دکتر داود مقیمی به سمت سرپرست مرکز مدیریت شبکه

1392/8/29 چهارشنبه

 آقای دکتر داود مقیمی  سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت شد..
در این حکم که در تاریخ 27 آبان 1392 با امضای آقای دکتر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی صادر گردید آمده است : با توجه به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشمند جناب عالی در این قلمرو به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست مرکز مدیریت شبکه انتخاب می شوید. امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از توان فنی و کارشناسی همکارانتان در آن مرکز و بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با تجربه در حوزه های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ارتقای سلامت جامعه موفق باشید.