انتصابات
انتصاب آقای دکتر خسرو صادق نیت به سمت رئیس مرکز سلامت محیط و کار

1393/7/1 سه‌شنبه

آقای دکتر خسرو صادق نیت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به سمت رئیس مرکز سلامت محیط و کار منصوب گردید.
در حکم انتصاب که با امضای آقای دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در تاریخ 31 شهریور 1393 صادر گردید آمده است :  با توجه به صلاحیت علمی، تعهد و تجربه کاری به موجب این ابلاغ جناب عالی را به عنوان رئیس مرکز سلامت محیط و کار منصوب می نمایم انتظار دارم همه مساعی خود را صرف آن کنید که در حداقل زمان ممکن برنامه های تدوین شده آن واحد را به روز نموده و اصلاحات لازم را در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه، سند تحول نظام سلامت و برنامه تقدیمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و اجرا کنید.


لازم به ذکر است قبل از این آقای دکتر کاظم ندافی عهده دار این سمت بود.