انتصابات
انتصاب آقای دکتر سیدعلیرضا خونساری به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان

1393/8/6 سه‌شنبه

در حکم انتصاب آقای دکتر اسکویی که در تاریخ اول آبان 1393 صادر گردید آمده است : نظر به تعهد، تخصص و تجربه ارزشمندتان، به‌موجب این ابلاغ جنابعالی را به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان منصوب می‌نمایم.امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از توان فنی مدیران و کارشناسان مرکز بهداشت استان و شهرستان‌های تابعه در ارتقای سلامت جامعه موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با بسیج تمامی امکانات و توانمندی‌های موجود اقدامات زیر به‌عمل آید.

- تشکیل جلسات مستمر کمیته فنی.
- نظارت فنی بر امور فنی شبکه‌ها.
- تشکیل منظم و مستمر شورای کارشناسان و پیگیری در جهت اجرای مصوبات مربوطه.
- نظارت دقیق بر روند شاخص‌های بهداشتی استان.
- پیگیری شاخص‌های مورد انتظار هیأت محترم امنای دانشگاه.
- تقویت نظام‌مند نظارت و پایش از فعالیت‌های واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش و ارائه پس‌خوراندهای مربوطه به مدیران استان و شهرستان.
- پیگیری جهت ارتقای تمامی برنامه‌های حوزه سلامت اعم از واگیر و غیر واگیر.
- تلاش جهت حل مسائل فنی بهداشتی از راه همکاری‌های درون بخشی و بین بخشی.
- توسعه و تقویت مراقبت های اولیه سلامت در سطح استان.