انتصابات
آقای دکتر علیرضا مهرعلیان کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان شد.

1393/9/29 شنبه

با توجه به بازنشستگی خانم فاطمه طاهریان ،آقای دکتر اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان طی حکمی آقای دکتر علیرضا مهرعلیان را با حفظ سمت (کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان ) به سمت  کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس منصوب نمود.این حکم در تاریخ 25 آذر 1393 صادر گردید.