انتصابات
دکتر جلال رحمانی، جانشین معاون بهداشتی دانشگاه شد.

1394/4/14 يكشنبه

با صدور ابلاغ روز 13 تیر 1394 رییس دانشگاه، دکتر جلال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان، با حفظ پُست و ردیف سازمانی و سمت جاری، به ­عنوان جانشین معاون بهداشتی دانشگاه منصوب شد.
در متن این ابلاغ اشاره شده است که با توجه به اینکه دکتر سیّد سعید صدقی ­اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه، به دلیل مسافرت، مدتی را در مرخصی استحقاقی می­باشد، به پیشنهاد ایشان، این مسؤولیّت به دکتر رحمانی سپرده شده است.