انتصابات
آقای دکتر محسن چیت سازان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک شد.

1395/4/30 چهارشنبه

 آقای دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ، طی حکمی آقای دکتر محسن چیت سازان را به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک منصوب نمود. در حکم مذکور آمده است :نظر به تعهد و سوابق کاری ارزشمند، بدینوسیله و به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک منصوب می نمایم. امید است با یاری خداوند متعال و با بهره گیری از توان و تجربه خود و همکاری دیگر نیروهای کارآمد و متعهد در انجام وظایف موفق و مؤید باشید.
همچنین در این ابلاغ از رحمات آقای دکتر حمید برودتی سرپرست سابق شبکه مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمده است.