انتصابات
خانم دکتر ناهید یزدی معاون فنی مرکز بهداشت استان شد.

1395/4/30 چهارشنبه

 آقای دکتر سید سعید صدقی اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان طی حکمی خانم دکتر ناهید یزدی مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت استان را با حفظ پست وردیف سازمانی به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان منصوب نمود.
در حکم مذکور آمده است : نظر به تعهد،  تخصص و تجربه ارزشمندتان، به‌موجب این ابلاغ سرکارعالی را  با حفظ سمت، پست و ردیف سازمانی، به‌عنوان معاون فنی مرکز بهداشت استان منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از توان فنی مدیران و کارشناسان مرکز بهداشت استان و شهرستان‌های تابعه در ارتقای سلامت جامعه موفق و مؤید باشید. انتظار دارم با بسیج تمامی امکانات و توانمندی‌های موجود اقدامات زیر به‌عمل آید.
- تشکیل جلسات مستمر کمیته فنی.
- نظارت فنی بر امور فنی شبکه‌ها.
- تشکیل منظم و مستمر شورای کارشناسان و پیگیری در جهت اجرای مصوبات مربوطه.
- نظارت دقیق بر روند شاخص‌های بهداشتی استان.
- پیگیری شاخص‌های مورد انتظار هیأت محترم امنای دانشگاه.
- تقویت نظام‌مند نظارت و پایش از فعالیت‌های واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش و ارائه پس‌خوراندهای مربوطه به مدیران استان و شهرستان.
- پیگیری جهت ارتقای تمامی برنامه‌های حوزه سلامت اعم از واگیر و غیر واگیر.
- تلاش جهت حل مسائل فنی بهداشتی از راه همکاری‌های درون بخشی و بین بخشی.
- توسعه و تقویت مراقبت‌های اولیه سلامت در سطح استان