انتصابات
تودیع و تجلیل فریدون شعبانی، مدیر اسبق امور اداری ، معاونت بهداشتی

1396/4/26 دوشنبه

در  کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان که به ریاست دکتر اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه و با حضور مدیران شبکه های بهداشت ـ درمان شهرستان های تابعه و روسای مراکز بهداشت شهرستان ها ، و مدیران مرکز بهداشت استان  ، روز 22 خرداد  1396 در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد، پرونده 50 تن از متقاضیان انتقال که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته فریدون شعبانی، مدیر اسبق امور اداری و دبیر کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان، نشست این کمیته، هر شش ماه یک بار در شهرستان های تابعه برگزار می شود و به تقاضای کارکنان متقاضی انتقال به سایر نقاط استان و کشور، برابر آیین نامه و ضوابط مربوطه با ارائه مستندات و کسب امتیاز لازم رسیدگی می شود و پس از احراز شرایط مقدماتی به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.
وی با بیان اینکه در مرحله کمیته استانی نیز برابر آیین نامه و سیاست های کلی دانشگاه و پس از تأمین و جایگزینی نیروی انسانی، اقدامات بعدی انجام می شود،
شعبانی ، اضافه کردند در این جلسه مقرر شد کارکنانیکه به واحدهای دیگر استانی و یا خارج از استان منقل شده و می شوند باید بصورت انتقال دایم و پیشنهاد اختصاص ردیف از مقصد را داشته باشند و فقط در بعضی موارد و شرایط خاص حداقل شش ماه فرصت دارند که ردیف سازمانی از مقصد بگیرند.   
در پایان ، با توجه به صدور ابلاغ اکبر بهرامی ، به عنوان سرپرست اموراداری مرکز بهداشت استان،  از فریدون شعبانی مدیراسبق امور اداری معاونت بهداشتی توسط دکتر سید سعید اسکویی ، معاون بهداشتی دانشگاه ، با اهدای لوح تقدیر  ، تجلیل  و قدردانی به عمل آمد .