انتصابات
انتصاب آقاي دكتر جلال رحماني به سمت سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكستان

1391/10/20 چهارشنبه

طي حكمي از سوي رياست دانشگاه علوم پزشكي قزوين  آقاي دكتر جلال  رحماني به سمت سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكستان  منصوب گرديد.
 در اين حكم كه درتاريخ 4 ديماه 1391 صادر گرديد آمده است : " با توجه به تعهد و سوابق كاري ارزشمند، بموجب اين ابلاغ، جنابعالي را با حفظ پست و رديف سازماني بعنوان سرپرست شبكه بهداشت و درمان تاكستان منصوب مي‌نمايم؛ اميد است با اتكال به خداوند متعال و با بهره‌گيري از توان و تجربه خود و همكاري ديگر نيروها در انجام وظايف موفق و مويد باشيد. "