انتصابات
انتصاب آقاي هاشم عليجاني به سمت مدير مركز مديريت شبكه معاونت بهداشتي دانشگاه

1391/11/23 دوشنبه

طي حكمي  آقاي هاشم عليجاني به سمت مدير مركز مديريت شبكه معاونت بهداشتي دانشگاه منصوب گرديد.در اين حكم كه در تاريخ 23 بهمن 1391 با امضاي  آقاي دكتر اسكويي معاون بهداشتي دانشگاه صادر شده  آمده است :" نظر به توانمندي و تجارب ارزنده جنابعالي، به‌موجب اين ابلاغ شما را به‌عنوان مدير مركز مديريت شبكه معاونت بهداشتي دانشگاه و مركز بهداشت استان منصوب مي‌نمايم. اميد است در سايه خداوند منان و با بهره‌گيري از توان و تجربه خويش و كاركنان مجموعه، در انجام امور محوله موفق و سربلند باشيد. "