تودیع و تجلیل فریدون شعبانی، مدیر اسبق امور اداری ، معاونت بهداشتی
انتصاب آقای هاشم علیجانی به عنوان مشاور معاون بهداشتی در حوزه فنی
خانم دکتر ناهید یزدی معاون فنی مرکز بهداشت استان شد.
آقای دکتر محسن چیت سازان  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک شد.
دکتر جلال رحمانی، جانشین معاون بهداشتی دانشگاه شد.
آقای علی طایفه سرپرست واحد سلامت روان مرکز بهداشت استان شد.
دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان شد.
آقای دکتر علیرضا مهرعلیان کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان شد.
انتصاب خانم رزازی به سمت سرپرست سرپرست واحد تغذیه معاونت بهداشتی
انتصاب آقای دکتر سیدعلیرضا خونساری به سمت معاون فنی مرکز بهداشت استان
انتصاب آقای دکتر  خسرو صادق نیت به سمت رئیس مرکز سلامت محیط و کار
به طور رسمی، صفر فیض الهی، سرپرست شبکه بهداشت ـ درمان آوج شد
صفر فیض اللهی، سرپرست شبکه بهداشت ـ درمان آوج شد.
انتصاب آقای حسن کاظمی رودباری به سمت سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوئین‌زهرا
انتصاب دکتر داود مقیمی به سمت سرپرست مرکز مدیریت شبکه
آقاي زكريا كيايي به سمت  سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع  دانشگاه منصوب شد.
انتصاب كارشناس هماهنگي بين بخشي و سياستگذاري حوزه معاونت بهداشت
انتصاب مسئولين كميته هاي احصاي شاخص هاي عدالت در سلامت استان
انتصاب آقاي دكتر مهدي شادنوش به سمت قائم مقام معاون بهداشتي وزير
انتصاب آقاي هاشم عليجاني به سمت مدير مركز مديريت شبكه معاونت بهداشتي دانشگاه
انتصاب آقاي مهندس محسن نوري به سمت سرپرست گروه كاهش خطر بلايا و حوادث معاونت بهداشتي
انتصاب آقاي دكتر جلال  رحماني به سمت سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكستان
1